فتح اله قندی پور طهرانی
دکلمه نگران نباش از فتح ا..قندی پور

دکلمه نگران نباش به گویندگی فتح ا..قندی پور

دکلمه فوق العاده زیبا از فتح ا..طهرانی

کاور دکلمه نگران نباش از فتح ا..طهرانی
فتح ا..طهرانی

متن دکلمه نگران نباش از فتح ا..قندی پور

نگران نباش
يه روزي مياد
تو همه لحظه هاي خوبش
وسط خنده هاش
ياد تو ميوفته
ياد همه روزايي که باهم بوديد
همه اون روزايي که خودتو شکوندي
ياد اون روز که تورو خورد کرد
همون موقعه س که ياد تو ميوفته
شايد بازم دلش تورو نخواد
شايد ديگه ازت بدش بياد
ولي بدون هنوزم عاشقته

نظر دهید