فتح اله قندی پور طهرانی

دسته‌بندی -فن و بیان

جادوی صدا به شما کمک می کند تا به قدرت بیان خود با دیگران و تاثیر نفوذ کلمات پی ببرید با ما همراه باشید.

پرهیز از اشتباهات رایج در فن بیان و گویندگی

از اشتباهات رایجی که بیشتر مردم در فن بیان رعایت نمی‌کنند، یکنواختی و بالا بودن سرعت حرف زدن است. این ۲ مسئله با هم رخ می‌دهند، به این دلیل که وقتی تند صحبت می‌کنید، قادر به تغییر لحن خود نیز نیستید. نمی‌توانید انتظار...